Mobirise free website builder

De Wezentuin

Daar is werkelijk een park ook.
Je komt erin door een flink hek en ’t is
voor zoo’n klein dorp werkelijk een
heel mooi park, met zwaar geboomte
en lager struikgewas en indertijd
huisden daar nog heel wat zangvogels
en daaronder was geelbuikige
spotvogel altijd haantje de voorste

1927
Jac.P. Thijsse


De Wezentuin

Het Park zoals het nu is, een prachtige groene oase in hartje Den Burg.

                 Met uitzicht op de historische Burgwal en een park met een bijzondere historie. 

                      Dit park ligt er al erg lang, rond 1400 werd er op de Burgwal een klooster gebouwd. 

     Tussen de kerk en het klooster kwam de kloostertuin, later de Wezentuin.

Geschiedenis

De Wezentuin is een archeologisch Rijksmonument. De Parkstraat is genoemd naar het park achter de straat, ook wel Wezentuin genoemd. In de 17e eeuw heette de straat 'Weesenrijdingh', wat 'rijdend naar het weeshuis' betekent. Aan de Parkstraat, op de plek van het voormalige postkantoor, lag het weeshuis.


Voor de Reformatie midden 16e eeuw was dit het klooster van St. Agnes. Hier woonden oude vrouwen, begijnen, die zich af wilden zonderen om een godvruchtig leven te leiden. Zij leefden van de opbrengst van geschonken landerijen, onder andere de boerderij die later de naam Wezenplaats kreeg. De vrouwen leefden volgens de derde regel van de Orde van St. Franciscus en werden derhalve tertiarissen genoemd. Zij waren geen nonnen en leefden normaal in de wereld. Zij konden uittreden en zelfs huwen. 


Bij het kloostertje hoorde een kleine kapel. In 1570 verhuisden de meeste begijnen naar het St. Barbaraklooster in Leiden. 


In 1573 wilden de burgemeesters en schepenen van Den Burg aan Willem van Oranje toestemming vragen het klooster tot weeshuis te bestemmen en zij reisden naar Den Briel, alwaar men de prins hoopte te ontmoeten. Het werd een avontuurlijke reis en men verkreeg octrooi van de prins, die in Dordrecht verbleef. 

Zo werd het klooster eigendom van het Algemeen Weeshuis. In 1574 was voor de wezen alleen nog het koehuys (de stal) beschikbaar, omdat het overige deel nog door de schout werd bewoond, maar die verhuisde naar de Vismarkt. Er volgden vele verbouwingen, zodat de kinderen beter gehuisvest konden worden. In 1675 waren er 40 wezen. 


Van Cuyck beschreef in zijn brieven in 1789 het oude kloostergebouw en de talrijke veranderingen. In de Wezentuin, de oude kloostertuin, die zich na grondaankopen uitstrekte tot de Groeneplaats, werd een moestuin aangelegd, die omringd werd door een muur, waarvan nog een deel te zien is langs de begraafplaats van de N.H.-kerk.

Het weeshuis heeft drie eeuwen lang gefunctioneerd. Bij de opstand van de Georgiërs in april 1945 is het weeshuis tijdens zware beschietingen grotendeels verwoest en niet meer herbouwd.

EEN LIKE IS ALTIJD LEUK!

BLIJF OP DE HOOGTE VIA ONZE NIEUWSBRIEF

ADRES
Stichting de Wezentuin
Burgwal 43 1791AH
Den Burg - Texel

CONTACT ALGEMEEN
Email: info@dewezentuintexel.nl

CONTACT EVENEMENTEN
Edwin Boering
Email: edwin@dewezentuintexel.nl
GSM: +31 (0)6 81955618

Voorzitter: Marga Lakwijk

Email: marga@dewezentuintexel.nl

GSM: +31 (0)6 53275788


Vice Voorzitter: Sandor Mantje

Email: sandor@dewezentuintexel.nl

GSM: +31 (0)6 51351703